Рягузова Л. Н.Lyudmila N. RYAGUZOVA – Dr. Sc. (General Linguistics, Sociolinguistics, Psycholinguistics), Prof., Department of the History of Russian Literature, Theory of Literature and Critic, Kuban State University, Krasnodar, Russia, e-mail: r-margo79@mail.ru

 

 


Articles Published in the Magazine «Heritage of Centuries»


  1. Ryaguzova, L. N., «Po stecheniyu obstoyatel’stv eshche poka zhiv»: frontovye pis’ma V. A. Mikhel’sona («Still Alive by Coincidence»: Vsevolod A. Mikhelson’s Letters from the Front), Nasledie Vekov, 2015, no. 1. pp. 17-30. http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2015/07/2015_1_Rayguzova.pdf . Accessed Month DD, YYYY >>>
  2. Ryaguzova, L. N., Motivy «izgnaniya» v publitsistike V. V. Nabokova (Motives of “Exile” in Vladimir V. Nabokov’s Publicism), Nasledie Vekov, 2016, no. 4, pp. 51-56. http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2016/12/2016_4_Ryaguzova.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
  3. Ryaguzova, L. N., Russko-adygeyskie literaturnye svyazi v prosvetitel’skoy deyatel’nosti V. A. Mikhel’sona (Russian-Adyghe Literary Connections in Vsevolod A. Michelson’s Educational Activities), Nasledie Vekov, 2017, no. 1, pp. 56-63. http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2017/04/2017_1_Ryaguzova.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
RSS20
Follow by Email20
Facebook0
Facebook
Google+0
Google+
http://old.heritage-magazine.com