Спачиль О. ВOlga V. SPACHIL – Cand. Sci. (Germanic Languages), Assoc. Prof., Department of English Philology, Kuban State University, Krasnodar, Russia, e-mail: spachil.olga0@gmail.com

 

 

 


Articles Published in the Magazine «Heritage of Centuries»


  1. Spachil, O. V. and Tretyakova, Ye. Yu., Ironicheskie funktsii shekspirovskikh allyuziy v «Skuchnoy istorii» A. P. Chekhova (Ironical Functions of Shakespearian Allusions in ‘’A Boring Story’’ by Anton Chekhov), Nasledie Vekov, 2016, no. 2, pp. 70–83. http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2016/07/2016_2_Spachil_Tretyakova.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
  2. Tretyakova, E. Yu. and Spachil, O. V., Mezhkul’turnye ustanovki «Ocherkov Kavkaza» E. L. Markova (Intercultural Attitudes of «Essays on the Caucasus» by Evgeny L. Markov), Nasledie Vekov, 2017, no. 7, pp. 51–55. http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2017/04/2017_1_Tretyakova_Spachil.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
  3. Spachil, O. V., Solotcha na literaturnoy karte mira [Solotcha  on Bell Letres World Map], Nasledie Vekov, 2018, no. 4, pp. 30–40. http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2018/12/2018_4_Spachil.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
  4. Botkin, M. A. & Spacil, O. V. (2019) Pushkin, Chekhov and the Crimea. Nasledie vekov – Heritage of Centuries. 2. pp. 116-122. [Online] Available from: http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2019/06/2019_2_Botkin_Spachil.pdf (Accessed: dd.mm.yyyy). (In Russian) >>>
RSS20
Follow by Email20
Facebook0
Facebook
Google+0
Google+
http://old.heritage-magazine.com