Голикова Л. П.

Larisa P. GOLIKOVA  – Cand. Sci. (National Literature), Prof., Department of the History of Russian Literature, Theory of Literature and Critic, Kuban State University, Krasnodar, Russia, e-mail: larisa.golikova@mail.ru

 

 


Articles Published in the Magazine «Heritage of Centuries»


  1. Golikova, L. P., and Sharoiko, M. V., Smysloobrazuyushchie kody muzyki v poezii V. F. Khodasevicha (Semantic Codes of Music in the Vladislav F. Khodasevich’s Poetry), Nasledie Vekov, 2015, no. 2, pp. 38-43. http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2015/10/2015_2_Golikova_Sharoiko.pdf . Accessed Month DD, YYYY >>>
  2. Golikova, L. P. and Sharoiko, M. V., Kavkazskie sobytiya v khudozhestvenno-publitsisticheskom tvorchestve russkikh pisateley XIX veka (Caucasian Events in Fiction and Nonfiction Works of the Russian Writers of the 19th Century), Nasledie Vekov, 2016, no. 2, pp. 55-59. http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2016/07/2016_2_Golikova_Sharoiko.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
  3. Golikova, L. P., Proza Osetii vtoroy poloviny XX veka v kontekste obshcherossiyskogo literaturnogo protsessa (The Prose of Ossetia in the Second Half of the 20th Century in the Context of the Russian Literary Process), Nasledie Vekov, 2017, no. 1, pp. 23-28. URL: http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2017/04/2017_1_Golikova.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
RSS20
Follow by Email20
Facebook0
Facebook
Google+0
Google+
http://old.heritage-magazine.com