Зотова А. В.Anastasiya V. ZOTOVA – Dr. Sci. (National History), Assoc. Prof., Department of International Relations in the Post-Soviet Area, Saint Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia, e-mail: anastasiyazotova@mail.ru

 

 


Articles Published in the Magazine «Heritage of Centuries»


  1. Zotova, A. V., Kino v voennom Leningrade (Cinema in Military Leningrad), Nasledie Vekov, 2016, no. 1, pp. 20-24. http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2016/04/2016_1_Zotova.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>> 
  2. Zotova, A. V., Sovetskaya delegatsiya v Brest-Litovske v 1917-1918 godakh: opyt sozdaniya kollektivnogo portreta (The Soviet Delegation in Brest-Litovsk in 1917-1918: Experience of Creating a Collective Portrait), Nasledie Vekov, 2017, no. 3, pp. 73-79. URL: http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2017/09/2017_3_Zotova.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
RSS20
Follow by Email20
Facebook0
Facebook
Google+0
Google+
http://old.heritage-magazine.com