Нагаева Г. А.Gilda A. NAGAEVA – Cand. Sci. (Theory and History of Culture), Assos. Prof., Department of the Social Science Disciplines, Novorossiysk Polytechnic Institute (Branch), Kuban State Technological University, Novorossiysk, Russia, e-mail: gilda11@mail.ru

 

 


Articles Published in the Magazine «Heritage of Centuries»


  1. Nagaeva, G. A., Ekologicheskaya tema v otechestvennom kinematografe: regional’nyy opyt (Environmental Theme in the Home-Produced Cinema: the Regional Experience), Nasledie Vekov, 2016, no. 1, pp. 43-47. http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2016/04/2016_1_Nagaeva.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
  2. Novikov, S. G. and Nogaeva, G. A., Deyatel’nost’ Gorodskogo istoricheskogo obshchestva po sokhraneniyu dukhovnogo naslediya Novorossiyska [Activities of the City Historical Society on Preservation of the Intellectual Heritage of Novorossiysk], Nasledie Vekov, 2018, no. 3, pp. 20–24. http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2018/10/2018_3_Novikov_Nagaeva.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
RSS20
Follow by Email20
Facebook0
Facebook
Google+0
Google+
http://old.heritage-magazine.com