Тажидинова И.Г.Irina G. TAZHIDINOVA – Cand. Sci. (National History), Assoc. Prof., Department of the Sociology, Kuban State University, Krasnodar, Russia, e-mail: tajidinova@yandex.ru

 

 

 


Articles Published in the Magazine «Heritage of Centuries»


  1. Tazhidinova, I. G., Vesna 1945 goda v pis’makh sovetskikh kombatantov (Spring 1945 letter to Soviet combatants), Nasledie Vekov, 2015, no. 1. pp. 31-36. http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2015/07/2015_1_Tajidinova.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
  2. Dontsova, M. V. and Tazhidinova, I. G., Oktyabr’skaya revolyutsiya 1917 goda v istoricheskom soznanii sovremennoy studencheskoy molodezhi (October Revolution of 1917 in the Historical Consciousness of Modern Student Youth), Nasledie Vekov, 2017, no. 2, pp. 15-19. URL: http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2017/06/2017_2_Dontsova_Tazhidinova.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
RSS20
Follow by Email20
Facebook0
Facebook
Google+0
Google+
http://old.heritage-magazine.com