Бакуменко Г.В.Gennadiy V. BAKUMENKO – Postgraduate Student, Department of Theory and History of Culture, Krasnodar State University of Culture and Arts, Krasnodar, Russia, e-mail: genn-1@mail.ru

 

 

 


Articles Published in the Magazine «Heritage of Centuries»


Bakumenko, G. V. and Kovalenko, T. V., Pamyatniki Velikoy Otechestvennoy voyny: simvolizatsiya uspekha i voprosy sokhraneniya istoriko-kul’turnogo naslediya (Monuments of Great Patriotic War: the Symbolization of Success and the Issues of Preservation of Historical and Cultural Heritage), Nasledie Vekov, 2015, no. 1. pp. 80-89. http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2015/07/2015_1_Bakumenko&Kovalenko.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
RSS20
Follow by Email20
Facebook0
Facebook
Google+0
Google+
http://old.heritage-magazine.com