Nikita N. KIYASHKO – Secretary, Commission for the Canonization of Saints, Ekaterinodar Diocese, Moscow Patriarchate, M. A. Student, Faculty of History, Moscow State University, Krasnodar, Russia, e-mail: kiyashkonv@gmail.com

 

 


статьи, опубликованные в журнале «Наследие веков»


Kiyashko, N. V.,  Krasnyy terror v gody Grazhdanskoy voyny na Kubani: novye dokumenty i materialy [Red Terror during the Russian Civil War in Kuban: New Documents and Materials], Naslediye Vekov, 2018, no. 2. pp. 28-35. http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2018/06/2018_2_Kiyashko.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
RSS20
Follow by Email20
Facebook0
Facebook
Google+0
Google+
http://old.heritage-magazine.com