Evgeniy L. ZAMOREEV – Director, Novokubansk Local Research Museum, Novokubansk, Krasnodar Region, Russia, e-mail: dok_snd@mail.ru

 

 

 


Articles Published in the Magazine «Heritage of Centuries»


Tretyakova, E. Yu. and Zamoreev, E. L., Usadʹba Zakhara Shcherbaka: tri aspekta proektirovaniya kommemorativnykh praktik [Zakhar Shcherbak Manor: Three Aspects of Commemorative Practice Design], Nasledie Vekov, 2018, no. 4, pp. 41–47. http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2018/12/2018_4_Tretyakova_Zamoreev.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
RSS20
Follow by Email20
Facebook0
Facebook
Google+0
Google+
http://old.heritage-magazine.com