Vidadi R. GAFAROV – PhD in Arts, Assoc. Prof., Head, Department of Theater, Сinema and Television, Institute of Architecture and Art, National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, Republic of Azerbaijan, e-mail: vidadi-qafarov@rambler.ru

 

 


Articles Published in the Magazine «Heritage of Centuries»


Gafarov, V. R., Tvorcheskoye naslediye A. G. Ridalya i K. F. Stepanova-Kolosova kak obshcheye dostoyaniye rossiyskogo i azerbaydzhanskogo teatra (The Creative Heritage of Arseniy G. Rydal and Konstantin F. Stepanov-Kolosov as the Common Property of the Russian and Azerbaijani Theater), Nasledie vekov, 2019, no. 1, pp. 33–37. http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2019/03/2019_1_Gafarov.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
RSS20
Follow by Email20
Facebook0
Facebook
Google+0
Google+
http://old.heritage-magazine.com