Valery V. KUSHNERYOV – Assoc. Prof., Department of Navigation and Combat Using, Krasnodar Higher Military Aviation School for Pilots, Krasnodar, Russia, e-mail: kvv830@mail.ru

 

 


Articles Published in the Magazine «Heritage of Centuries»


Kushneryov, V. V., Ranniye etapy istorii krasnodarskogo aviaotryada (1932–1945) (The Early Stages of the History of the Krasnodar Squadron (1932–1945), Naslediye vekov, 2019, no. 1, pp. 98–102. http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2019/03/2019_1_Kushneryov.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
RSS20
Follow by Email20
Facebook0
Facebook
Google+0
Google+
http://old.heritage-magazine.com